TELEFONNÍ ČÍSLO PRO HROŠÍKA:

+420 778 477 122

  • od 20.6. minimálně do 1.7. je zavřené celé welly!

  • Letní kurz ve welly bude začínat 11.7.2022, bude mít 8 lekcí. 

Kurz je plně obsazen!

  • Během letních prázdnin neprobíhá žádný kurz v Aquacentru Šumperk.

Další kurz bude začínat 13.9.2022.

Na volná místa volejte od června.

  • Od září 2020 Vám nabízíme kurz plavání v AQUACENTRUM ŠUMPERK. Je vhodný pro děti, které mají zvládnuté základní plavecké dovednosti (potápění, dýchání, splývání, orientace ve vodě, skoky do vody).

Přihlašovat se můžete na recepci welly sport relax.